Blogi

22.5.2019. Ympäristödiktatuuri − vihreä totalitarismi

30.8.2019. Lintujen katoaminen. Luonnonsuojeluideologia uhkaa  lintulajistoa

28.9.2020  Syntyvyys ‒ uuden sukupolven synnytyslaitos pelastaa ihmislajin

16.6.1921   Kuntalaitoksen kuolema

Matti Sarmela 22.5.2019

Ympäristödiktatuuri − vihreä totalitarismi


Onko ilmastonmuutoksen torjumisesta tulossa ideologia. joka alistaa ihmisen uuteen totaaliseen kulttuurijärjestelmään - maapallon lopulliseen hirmuvaltaan?

Ilmastoahdistus on jo alkanut. Ihmiskunnan historian vaiheissa kaikki totalitaariset ideologiat ovat käyttäneet lapsia häikäilemättömästi hyväkseen. Ruotsissa joku tunnesairas pikkutyttö lietsoo jo silmitöntä vihaa, jonka kohteena ovat edelliset sukupolvet, hänen omat vanhempansa mukaan lukien, ja saa mediassa maailmanlaajuisen huomion. Mediahuomiosta eivät enää kilpaile kouluampujat, vaan ympäristöraivoajat, jotka haluavat luoda uuden lynkkausideologian.

Ruotsin noitavainoissa kaikkein yleisimmin ilmiantajina toimivat lapset; arvioiden mukaan 40 %:ssa oikeudenkäynneistä. Lasten hyväksikäyttö toistui natsi-Saksassa ja toistui kommunistisissa diktatuureissa, joissa oikeaa puhdasta ideologiaa puolustavat hyvät kommunistit tuomitsivat miljoonia ihmisiä kansan vihollisina. Ja tulee toistumaan ympäristödiktatuuria luotaessa, elleivät yhteiskuntaa ylläpitävä hiljainen enemmistö pysty sitä estämään.

Luonnonsuojeluaatteen ottavat haltuunsa ideologian myötäjuoksijat, joiden motiivina on julkisuus ja valta.

Ympäristösyntiset. Totalitaarisen ideologian hirmuvalta perustuu vastustajiksi luokiteltujen dehumaanistamiseen, moraaliseen epäinhimillistämiseen. Ideologisen järjestelmän vastustajat on tehtävä eettisesti niin huonoiksi, että heidät voidaan eliminoida, poistaa hyvien oikeauskoisten kansalaisten yhteiskunnasta. Maapallon pelastaminen halutaan tehdä moraaliseksi velvollisuudeksi, josta poikkeaminen on kuolemansynti, muita mielipiteitä ei enää sallita. Kuluttajien syyllistäminen on jo käynnissä, yhä useammat julkisuuspyrkyrit masinoivat kauhukuvia, luovat uusia ja uusia välttämättömyyksiä, määrittelevät ympäristösyyllisiä, kunnes kuluttajaa ympäröi yhä ankarampi oikeiden elintapojen normisto. Enää lapsia ei tarvita ilmiantajina, algoritmit ilmoittavat jokaisen kansalaisen ympäristökelpoisuuden.

Moraalinen tuomitseminen on jatkuvasti tiukentuva prosessi, jota on hyvin vaikea pysäyttää. Ympäristöhurskaiksi julistautuvat alkavat kilpailla maapallon pelastamisesta ja löytävät aina uusia ja uusia "hyviä ympäristötekoja", joita kaikkien "vastuullisten" ihmisten on tehtävä, ettei heitä leimattaisi koko maapallon ja ihmiskunnan vihollisiksi.

Oppineiden luoma hegemonia. Jotkut kristinuskon osuutta vähättelevät tutkijat väittävät, että noitavainot syntyivät "kansanuskosta", koska noitaoikeudenkäynneissä kyläläiset syyttivät toinen toisiaan. Noitavainojen ideologisen perustan, syyllistämisen hegemonian loi aikansa oppineisto ja valtaan pyrkivä kristillinen meritokratia, aikansa yhteiskuntapoliitikot, joiden asema ja ura perustui keskitetyn ideologian valvomiseen.

Tulevan hiilijalanjälkihysterian luovat tiedeuskonnon ideologit. Ihmiskuntaa uhkaa tieteellistekninen ympäristödiktatuuri, joka perustuu ihKuntalaitoksen kuolema.odtmisen, luonnon ja tulevaisuuden digitaaliseen valvontaan. Nykyajan ilmastouskonnon pikkupapit keksivät jatkuvasti uusia "noitavasaroita", ympäristösyntejä ja ilmastorikoksia. Tällä hetkellä vuorossa ovat jo kesämökit, vaikka kesämökkiläiset jos ketkään pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta. Sitten on vuorossa autoilu, matkustaminen, eläinperäinen ruoka ja kaikki kuluttaminen, mikä vain voidaan osoittaa epämoraaliseksi.

Ubiikki, kaikkialle ulottuva digitaalinen kontrolli on ns. kehittyneissä länsimaissa jo lähes täydellistä, samoin tekniikka, jolla massojen ajattelua voidaan ohjata. Kansalaisista kootaan ja tallennetaan jo lähes kaikki oleellinen tieto lapsuudesta vanhuuteen, fyysinen ja psyykkinen kehitys, koulumenestys, tutkinnot, suorituskyky, sairaudet, kulutustottumukset, hiilijalanjäljet ja selkäreppu. Kasvojentunnistustekniikka ja valvontakamerat luovat yhteiskunnan, jossa kansalaisten valvonta muuttuu täydelliseksi. Puuttuu vain kansalaisten julkinen profilointi, kansalaishyödyllisyyden määrittely. Mutta sellainen voidaan jo helposti tehdä, kun kaikki tarvittavat tiedot on jo talletettu. Kun valvonnan välineet ovat olemassa, niitä tullaan myös käyttämään.

Kaikkein vahvimpia uuden diktatuurin aseita ovat kaikkialle ulottuva hiilijalanjälkien ja saastereppujen mittaaminen. Ne ovat tieteellisteknisen ympäristödiktatuurin säälimättömän toteuttamisen perusta. Ideologisena perustana tulee ilmeisesti olemaan vaatimus kuluttamisen oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Sitä tullaan nimittämään uudeksi ihmisyydeksi ja demokratiaksi.

Tasa-arvoisen kulutuksen diktatuuri. Kun kansallisvaltiot eivät voi ohjata globalisaatiota, digitalisaatiota, robotisaatiota eikä muutakaan kehitystä, maailmankansalaiset voivat ylläpitää illuusiota yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta valvomalla kulutuksen yhdenmukaisuutta, siinä täydellistyy samanlaisuuden demokratia ja yhtäläiset ihmisoikeudet. YhteiskuntaKuntalaitoksen kuolema.odt on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja totaalisesti hallittavissa, kun kaikkien maailmankansalaisten kulutusmahdollisuudet standardoidaan. Kukaan ei saa kuluttaa niin, että maapallon pelastaminen vaarantuu eikä ylittää niitä normeja, joita hyvälle elämänmuodolle on asetettu.

Tulevaisuudessa kulttuuri ja ihmiselämä suhteutetaan ilmastonmuutokseen, kaikki mikä on vastoin maapallon pelastamisen ideologiaa, tuomitaan epämoraaliseksi, rikokseksi koko ihmiskuntaa vastaan. Oikea postlokaalinen ympäristöihminen asuu metropolissa ympäristönormit täyttävässä pikkuasunnossaan, ei syö lihaa eikä juo maitoa eikä koskaan käy valvomatta luonnossa hiilijalanjälkiä jättämässä, ja muistaa kaikissa käänteissä ylistää ympäristönsuojelun pyhimyksiä ja maailmanpelastuksen johtajia.Kuntalaitoksen kuolema.odt

Internetissä vellovat miljoonalaumat saadaan vaatimaan poliitikoilta yhä tiukempia ympäristölakeja, teollisuus ja kauppa kilpailevat ympäristöystävällisyydellään, yhä useammat julkisuuspyrkyrit, taiteilijat ja tutkijat löytävät ympäristötekoja, joita jokaisen maailmankansalaisen tulisi tehdä, ympäristöaskeetit kilpailevat herkeämättä mediassa.

Maapallon pelastamisen hegemonia tunkeutuu herkeämättä kaikkialle, julkiseen ajatteluun, kaikkeen mitä digitaaliympäristössä tapahtuu, kukaan ei uskalla enää erota massojen kuorosta, jokaisen yhdenvertaisen ihmisen on joka hetki tiedostettava kulutusnorminsa, elämisensä ekologiset rajat. Ympäristöhurskaat kilpailevat julkisuudessa elämänsä ekologisuudesta. Nettiraivoa ja kulutusboikottia pelkäävä media ei julkaise muita uutisia kuin pelastusideologian propagandaa. Dissidentit katoavat julkisuudesta. Ympäristövalta muuttuu totaaliseksi diktatuuriksi, kaikki jotka erittävät elää toisella tavalla, eliminoidaan oikeasta ekologiayhteisöstä.

Kulutuksen säälimättömään säännöstelyyn huipentuu yhdenmukaisuusdemokratia ja ympäristödiktatuuri. Totaalista valvontakulttuuria ovat jo luomassa erilaiset "syyttämisliikkeet", kuten yksisilmäinen feminismi, kostonhaluinen me too -paljastaminen, vapaa narsistinen kasvatus, someraivo ja yhteiskuntaa repivä kansallinen media. Postlokaalisesta yhteiskunnasta katoaa empatia, lähimmäisyys, toisten ihmisten huomioon ottaminen. Tulevaisuudessa ihmisen tunne-elämä on yksinäisyyttä, säälimättömyyttä, toisten ihmisten sulkemista yhä kauemmaksi omasta elintilasta.

Digitaalikulttuurissa yksittäisten ihmisten eliminoiminen on helppoa ja huomaamatonta, supertehokasta. Kun yhteiskunnan kaikki toiminnot on digitalisoitu, jokaisen ihmisen on oltava mukana järjestelmässä, otettava otsaansa pedon merkki. Ilmiannettujen ympäristösyntisten elämä voidaan lopettaa yksinkertaisesti poistamalla heidän koodinumeronsa keskustietokoneesta, maailmanaivoista.

(Tuli taas sanotuksi jotain, jota kehitysuskonnon yhteiskunnassa saa sanoa, mutta mitä vuosikymmenien aikana olen kirjoittanut, on uhkaavasti käymässä toteen. Ehkä ympäristödiktatuuria ei synny, koska se ei lupaa kaikkea aineellista hyvää, vaan niukkuutta ja kieltäytymistä. Mutta onko ideologia jälleen suurempi kuin ihmiselämä?)Matti Sarmela 30.8.2019

LINTUJEN KATOAMINEN

Luonnonsuojeluideologia uhkaa lintulajistoa


Ekologisen pyramidin huiput. Olen Päijänteen saaressa seurannut 60 vuotta lintujen pesintää ja voin yksiselitteisesti todeta, että pihapiirin lintujen katoamiseen ovat yhtenä syynä haukat ja pöllöt, jotka viime vuosikymmenten aikana ovat olleet lintujensuojelun ykköskohteita, ja tietenkin myös varikset ja oravat, nekin kuuluvat nyt totaalisen suoje­lun piiriin. Vuosikymmeniä sitten meidän vanhassa luhtiaitassa pesi säännöllisesti räys­täspääskyjä ja muita pihalintuja, mökin terassilla asui harmaasieppo, ladossa västäräk­ki; peipposia, kivitaskuja, ja rastaita oli paljon, samoin kahlaajia, jotka ovat nyt hävinneet lähes kokonaan, viime vuonna oli syöty lehtokurppakin. Suokukotkin kisailivat rantanii­tyllä. Viime vuosikymmeninä kaikki avopesiä tekevät linnut ovat vähenemistään vähen­tyneet, pihapiiriin jäivät vain sellaiset, jotka pesivät pöntöissä; nyt ei ole kirjosieppoja­kaan, jäljellä ovat vain talitintit.

Pahimpia peipposten ja muiden pikkulintujen pesien hävittäjiä ovat oravien ohella tikat, ne kun kiertävät jatkuvasti saarta ja tutkivat jokaisen puun. Viime vuosikymmeninä mo­nien lintujen poikasista pihalle on jäänyt vain muutama sulka.

Kysymys ei ole vesien saastumisesta eikä ilmaston muutoksestakaan. Vuosikymmeniä sitten, kun pesiviä lintuja oli paljon, Pohjois-Päijänteen vesi oli täysin saastunutta, mel­kein lipeävettä. Kaikki oli kohtalaisen hyvin vielä silloinkin, kun petolinnut ja lokit kävivät syömässä kaatopaikoilla, mutta nyt ei mikään ole enää turvassa, vähintään joka puolen kilometrin välein on lokin pesä ja lokit kiertävät jatkuvasti ravinnon haussa reviirillään. Kahlaajat ovat kokonaan hävinneet, vain rantasipi näyttää selviävän.

Viimeistä edellinen räystäspääskypari pesi meidän mökin kurkihirren päällä, kun raken­sin terassinseinää 10 sentin päähän sen pesästä. Vaikka kuinka hakkasin ja sahasin, niin pääskyset eivät siitä häiriintyneet, vaan kasvattivat poikasensa ja saivat ne lentoon; koko pesye kävi silloin tällöin tervehtimässäkin meitä. Seuraavana kesänä räystäspääs­ky pesi verstaani oven yläpuolella ja kasvatti sinä kesänä toisenkin poikueen. Mutta sit­ten lähistölle ilmestyi ampuhaukka. Sen jälkeen räystäspääskysiä ei ole näkynyt. Pihois­sa pesivät linnut turvautuvat ihmiseen, ne alkavat mieluiten rakentaa pesää, jos kesä­mökillä näyttää olevan jatkuvasti asukkaita.

Turvaton elinympäristö. Maatilojen ja omakotitalojen pihapiiri ei ole enää pikkulinnuil­le turvallinen pesimisympäristö. Nykyisen luontoideologian jatkuessa kaikkia talonpoika­iskukulttuurin aikana Suomen levinneitä pihalintuja uhkaa häviäminen. Ennen pihapiiriin tulleet haukat ammuttiin ja naulattiin siivet levällään aitan oven yläpuolelle varoitukseksi muille. Lähellä olevat lokinpesät hävitettiin. Orava oli riistaeläin, se ei tullut ihmisten pi­hoihin, eivätkä varikset ja harakatkaan, ne uskaltautuivat vasta syksyllä tunkioille ja rii­hen nurkille.

Totaalinen luonnonsuojelu on muuttanut pysyvästi eri lintulajien, ennen kaikkea petolin­tujen ja niiden saalislajien välisiä suhteita. Luonnonsuojelijat ovat iloinneet siitä, että pe­tolinnut ovat muuttaneet jo kaupunkeihinkin; Helsingissä pulut ovat monesta kaupungin­osista jo kokonaan kadonneet ja muuttaneet maalle. Lehdissä on julistettu suurena luonnonsuojelun saavutuksena, kuinka merikotkille on syntynyt ennätysmäärä poikasia, 558 (?) kappaletta. Tällaiset ilouutiset tietävät haahkojen ja muiden vesilintujen häviä­mistä Suomen vesiltä.

Silkkiuikut eivät ole enää moniin vuosiin kyenneet kasvattamaan aikuisiksi enempää kuin kolme poikasta kesässä. Useampaa poikasta ne eivät kykene suojelemaan lokkeja ja muita saalistajia vastaan. Ainoat vesilinnut, joiden poikueet näyttävät säilyvän ovat si­nisorsa ja tavi. Sorsaa ainakin lokit pelkäävät. Se tarttuu leveällä nokallaan lokin siipeen tai jalkaan ja ravistaa sen poikki. Sorsa voi todella vatkata lokkiparan hengiltä. Tavin poikaset ovat jo pienestä pitäen vikkeliä sukeltajia ja kykenevät pysyttelemän niin kauan veden alla, ettei niitä helposti tavoiteta.

Luonnonsuojelijoiden pitäisi jo lopulta katsoa peiliin ja lakata "hyysäämästä" petolintuja; jostain syystä juuri petolintujen ja muiden sellaisten lajien suojelu, joita ennen nimitettiin haaskalinnuiksi, on ollut erityisen kunniakasta ja sankarillista. Tuolla niitä nyt pyörii näl­kiintyneitä haukan poikasia metsissä, kun saaliita on yhä vähemmän.

Linnuilla, kuten räystäspääskysillä on oma kulttuurinsa ja elämän strategiansa. Ennen perimistä ne tutkivat tarkasti, mitä uhkia ympäristössä on, ja ymmärtävät hyvin, että jos paikalla on paljon petolintuja, tikkoja tai oravia, heidän poikasensa syödään ja kesän pesiminen menee hukkaan. Jos Suomesta ei enää löydy turval­lisia elinympäristöjä, linnut muuttavat johonkin muualle.

Nyt pitäisi jo lopettaa maanviljelijöiden ja kesämökkiläisten syyllistäminen ja ryhtyä suunnittelemaan, kuinka talonpoikaisajan piha- ja peltolinnuille saataisiin turvallinen pe­simäympäristö. Kesämökkiläiset jos ketkään pitävät yllä suomalaisen luonnon monipuo­lisuutta, tarjoavat linnuille suojaa ja elävöittävät järvimaisemaa. Räystäspääskyjen vii­meisiä turvapaikkoja ovat olleet venesatamat. Ne ovat siirtyneet pesimään laiturien ja vanhojen maantiesiltojen alle, jonne eivät oravat eivätkä variksetkaan pääse. Mutta kuinka kauan? Nykyisessä rakentamisessa ei lintujen tarpeita ole otettu huomioon.

Luonnonsuojelun seuraukset. Muutenkin luonnonsuojelijoiden pitäisi ajatella, millai­seen maailmaan ekologisten selkäreppujen ja hiilijalanjälkien mittaaminen lopulta joh­taa. Kun nyt on syyllistetty karjatilalliset ja aletaan vaatia, että maatiloilla tulee olla bio­reaktori, alkaa uusi rakennemuutos. Aikoinaan Valio vaati, että karjatiloille tuli hankkia ti­latankki. Se lopetti Suomesta pientilat, pienviljelijöiden kulttuurin, ja muutti totaalisesti sen pihapiirin, johon vuosidatojen kuluessa Suomeen levinneet pikkulinnut olivat sopeu­tuneet. Bioreaktori lopettaa nykyisen maatalouden ja muuttaa sen kansanvälisten kon­sernien hallitsemaksi automatisoiduksi suurtuotannoksi, jonka luomassa teknoympäris­tössä vain harvat lajit nykyisestä maaseudun lintufaunasta jäävät elämään. Rakenne­muutos hävittää aina kaikki vanhat kulttuurirakenteet ja muuttaa totaalisesti elinympäris­tön. Globalisaatio tekee jo kesämökitkin uhanalaisiksi, niille saattaa käydä samalla ta­valla kuin maitolavoille... Ovatko luonnonsuojelijat autioittamassa maaseudun ja muutta­massa Suomen jonkinlaiseksi kotkien paratiisiksi?

PS. 22.8.2020. Tänä vuonna saareen oli ilmestynyt kurkipari ja lähistölle haikaroita, sii­näkö joutsenten lisäksi ovat uudet vesilinnut, jotka selviävät totaalisen luonnonsuojelun aikakaudella. Ja korppejakin liikkuu entistä enemmän. Alkukesästä kaksi räystäspääs­kyparia tutki kaikki rakennukset ja mietti pitkään, jäädäkö pesimään vai ei, mutta lähtivät sitten pois. Kirjosieppoja ja muita pikkulintuja tuntui olevan enemmän kuin viime vuon­na, haukat ääntä ei kuulunut eikä variskaan pesinyt saaressa. Laiturille oli nuori lokki­pariskunta tehnyt pesänsä, muualta kun ei uusia reviirejä enää löydy, mutta yhtenä aa­muna niiden pesän kolme munaa olivat kadonneet ja molemmat silkkiuikkujen pesät hä­vitetty eivätkä ne enää tehneet uutta. Tänäkin vuonna sorsa ja tavi saivat melkein koko poikueensa pidettyä hengissä, mutta silkkiuikuilta näyttäisi  koko lähialueella selvinneen yhteensä vain kolme poikasta. Kurjetkin liikkuvat siihen malliin, ettei niilläkään taida olla poikasia, ainakaan niitä ei ole nähty. Joutsenilla on nel­jä poikasta niin kuin ennen­kin ja lokeilla kaksi, mutta niitä puolustaakin koko yhdyskun­ta. Ampuhaukkakin ilmestyi jälleen näkyviin ja saalisti kaikki ne pikkulinnut, jotka vielä olivat saaressa jäljellä.


Matti Sarmela 28.9.2019

Syntyvyys ‒ uuden sukupolven synnytyslaitos pelastaa ihmislajin

Uusi totaalinen rakennemuutos. Rakennemuutos digitaaliympäristöön synnyttää universaalin yhtenäiskulttuurin, jossa ei ole enää mitään vanhoja yhteisörakenteita, tuskin edes kansallisvaltioita, jotka kykenisivät huolehtimaan maailmankansalaisten sosiaalisesta turvallisuudesta tai työvoiman tuottamisesta. Digitalisaatio ja robotisaatio tekee maapallosta yhden planetaarisen talousalueen, jossa vallitsee tavaroiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus, globaali talous. Tulevat sukupolvet eivät enää synny johonkin yhteisöön, he eivät kuulu kansallisvaltioon eikä heillä ole enää kotiseutua tai muuta paikallista identiteettiä, kuin joku gigapoli, jossa he kulloinkin asuvat.

Postlokaalisessa maailmankulttuurissa avioliitto katoaa eivätkä lapset kasva enää perheissä niin kuin paikallisten kulttuurien aikakaudella. Tilalle tulee ilmeisesti oma teknosysteeminsä tai konserninsa, joka tuottaa globaalin työvoiman. Valvottu, kaupallinen lisääntymislaitos vapauttaisi lopultakin ihmisen kaikesta lokaalisen kulttuurikauden perinnöstä ja niistä velvollisuuksista, joita nykyisen ajan kansallisvaltiossa eläminen yksilölle asettaa. Reproduktiolaitokselle voidaan keksiä joku inhimillinen nimitys ja luonteeltaan ne olisivatkin yhteisöjä, jossa uudet sukupolvet syntyisivät, kasvaisivat ja saisivat parhaan tieteellisteknisen valmennuksen tulevaa globaalia työelämää varten.

Kehitys on jo tässä:

Avioliitto muuttuu seksikontakteiksi. Länsimaissa ei enää ole seksuaalinormeja eikä niitä ihanteita, jotka pitivät pystyssä paikallisyhteisöjä, niiden avioliitto- ja perheinstituutioita. Vähitellen kaikkialla maailmassa vallitsee ns. promiskuiteetti, täydellinen seksuaalinen normittomuus ja sosiaalinen anomalia. Rajoja rikkova taide, tajuntateollisuus, feminismi tai seksitutkimus eivät varmaankaan löydä enää mitään sellaista entisajan seksuaalinormia tai -ihannetta, jonka ikeestä nykyajan ihminen tulisi vapauttaa.

Länsimainen ihminen on jo single, yksilöihminen, joka ei kykene elämään kestävissä ihmissuhteissa, joka ei todellisuudessa pysty rakastamaan muita kuin itseään, jolla ei ole kohta pysyvää sukupuoltakaan. Postlokaalinen maailmankansalainen voi elämäntilanteensa mukaan elää eri puolilla maapalloa, homo-,hetero, muissa seksisuhteissa, harrastaa polyamoriaa, polygamiaa, polyseksiä kaikenlaisissa ihmissuhteissa, eikä mikään suhde kestä enää niin kauaa kuin lasten kasvattaminen aikuiseksi vaatisi. Kestävä, "elinikäinen" avioliitto on vapaan seksikulttuurin antirakenne ja menettää merkityksensä.

Perhe katoaa, suku unohtuu. Perheinstituution rappio on tullut yhänäkyvämmäksi. Lapsiperheet vähenevät ja lapsiluku pienenee, parisuhteetkin ovat jatkuvasti lyhentyneet ja niitä solmitaan yhä useampia elämän varrella. Vanhempien alkoholiongelmat, perheväkivalta, lasten huostaanotot lisääntyvät, lapsia syntyy yhä vähemmän. Kun eri puolilla maailmaa liikkuvilla projektityöläisillä, prekariaateilla ei enää ole syntymäpaikkaa, asuinpaikkaa eikä hautausmaata, sukulaisuuskin menettää merkityksensä eikä jäljellä ole mitään pysyvää rakennetta, joka tukisi perhettä. Yhteiskunnan on joka tapauksessa puututtava yhä enemmän lapsiperheiden elämään, ja kun kulttuuri siirtyy globaaleille teknosysteemeille, reproduktiotakaan ei voi jättää kansalaisten yksilönoikeudeksi.

Feminismi ja miessukupuolen jatkuva syyllistäminen on johtanut jatkuvaan perheensisäiseen vertailuun, koko kulttuurin sukupuolittamiseen ja samanlaisuustasa-arvon vaatimiseen. Entisajan perheen sisäinen roolijako ja roolimallitkin ovat kadonneet , nykyajan lapset elävät ydin-, uus-, sateenkaari- ja sijaisperheissä, yhä useammat yksinhuoltajaperheissä; pirstoutunut perheinstituutio ei enää tarjoa uusille sukupolville tasapainoista ja turvallista kasvuympäristöä.

Vapaa kasvatus on tuhonnut vanhemmuuden. Koteihin ja kouluihin masinoitu vapaa, väkivallaton kasvatus on muuttanut perheen ja koulujenkin perinteiset auktoriteettisuhteet, ja tuottanut Suomeenkin "mä haluun" -narsisteja, egonuoria, jotka eivät kykene luomaan pitkäaikaisia ihmissuhteita eivätkä sopeutumaan yhteiskuntaan. Luottamus toiseen ihmiseen, lähimmäisyys, empatia, hyvä käytös, kaikki yhteisönormit ja velvollisuudet katoavat. Vapaa kasvatus kumuloituu sukupolvi sukupolvelta. Tulevaisuudessa lapset kasvavat yhä itsekeskeisemmiksi eivätkä edes halua uhrata elämästään vuosikymmeniä jälkeläisten hoitamiseen.

Lapsiperheissä on yhä enemmän ongelmia, joihin yhteiskunnan on puututtava. Vanhemmat eivät jaksa kasvattaa lapsia yhteiskunnassa, jossa heiltä on otettu pois todelliset oikeudet ja auktoriteetti. Yhteiskunta, jopa tuomioistuimet vahtivat lasten oikeuksia, vaatimatta heiltä velvollisuuksia tai kunnioitusta vanhempiaan kohtaan. Kurinpito-ongelmat alkavat uhata jo koululaitostakin, opetuksen taso laskee eikä kukaan tiedä, selviävätkö suomalaiset enää globaalissa työkilpailussa.

Teknisesti yhä vaativammaksi käyvässä yhteiskunnassa vanhemmuuden yllä kasvaa ahdistus siitä, ettei heidän lapsensa menesty koulussa vaan ajautuu huono-osaiseksi ja kenties huumeidenkin käyttäjäksi. Yhä useammat nuoret katsovat, etteivät he pysty kasvattamaan lapsiaan yhä epävarmempaan yhteiskuntaan eivätkä varjelemaan heitä nykykulttuurin uhilta ja ongelmilta. Lapsiperhe ei enää ole onnellisen elämän perusta.

Globaali elämänmuoto. Jos työ muuttuu yhä lyhytjännitteisemmäksi projekti- tai pätkätyöksi tai yrittämiseksi, omaa uraa ei voi uhrata avioliitolle ja perheelle. Elämä on jatkuvaa muutosta, yhä hektisempää liikkumista, kännykkäelämää, ajelehtimista globaaleissa nettilaumoissa. Työmarkkinoita kiertävä projektityöläinen kykenee selviämään vain yksin, taistelemalla oman olemassaolonsa ja oikeuksiensa puolesta.

Reproduktiolaitos tuo muutoksen

Huippuihminen syntyy.Tulevaisuudessa valtiot - niin kauan kuin niillä on vielä omaa yritystoimintaa - ja yksityiset konsernit perustavat reproduktiolaitoksia, jotka tuottavat uudet sukupolvet, globaalien teknokoneistojen uuden ihmistyövoiman. Synnytyslaitoksiin valittaisiin vain perimältään terveitä valioyksilöitä tekemään lapsia. Vanhemmiksi valitut olisivat ammattisynnyttäjiä, joiden perimä täyttäisi tieteellistekniset vaatimukset. Tulevaisuudessa lapset voidaan synnyttää varmaankin jo keinotekoisesti, laboratorioiden liukuhihnoilla. Valvotussa reproduktiossa voitaisiin tuottaa huippusuorittajia ja erikoisihmisiä, joita postlokaalisen kulttuurin tuotanto-, urheilu- tai tajuntateollisuus tarvitsee. Synnytyslaitokset tekisivät myös mahdolliseksi lopultakin rajoittaa maapallon väestönkasvua.

Reproduktiolaitokset ovat huipputeknologian teknoyhteisöjä, jotka genetiikan, kasvatuksen ja fysiologian viimeisimpiä tutkimustulosten mukaan kasvattavat perimältään terveitä, tasapainoisia ja tietenkin älykkyydeltään huipputasoa olevia ihmisyksilöitä, joilla on kaikki edellytykset elää digitaalisessa maailmankulttuurissa onnellisen ja tuotteliaan elämän. He saisivat huippukoulutuksen, parhaan älykkyys- ja virikekasvatuksen, kaiken sen suorituskyvyn, mitä tieteellistekninen ihmistrimmaus kykenee tuottamaan.

Uusi ihmistuotanto. Ohjattu ihmistuotanto vähentäisi ratkaisevasti geneettisiä ja muita kehitysvirheitä ja voisi lopulta tuottaa vain täydellisiä työntekijöitä, jotka ovat fyysisesti ja psyykkisesti "huoltovapaita" , eivät kuluta terveyspalveluja ja pärjäävät roboteille. Ihmiskunnan lisääntymisen ohjaaminen tulee välttämättömäksi, kun terveys- ja sosiaalimenot kaatavat kansallisvaltioiden ja tulevaisuudessa myös globaalien teknosysteemien ylläpitämät sosiaalipalvelut. Epäterveitä lapsia ei globaalit työmarkkinat ota huolehtiakseen ja postlokaalisessa kulttuurissa, jossa kaikki yhteisöllisyys ja kollektiivisuus puuttuu, ei epäonnistuneita yksilöitä enää auteta julkisin varoin, yhteisöllisiä sosiaalirakenteita tuskin on olemassakaan. Ihmiselämän syntymästä kuolemaan hoitavat globaalit kaupalliset teknosysteemit.

Vapautettu maailmankansalainen. Globaali ihmislaji vapautuu perheväkivallasta, lapset kaltoinkohtelusta, teinit vanhempiensa mielivallasta ja aviopuolisot toinen toisistaan.

Seksiparit vapautuvat velvollisuudesta hankkia ja kasvattaa lapsia. Jokainen voi olla vain oma yksilönsä ja elää vain itselleen, hyvin harvat enää kykenisivätkään kasvattamaan lapsia väkivallattoman kasvatuksen, narsistisen liberalismin ja rajattoman tuottavuuden maailmassa.

aletaan katsoa globaalin kehityksen näkökulmasta, ihmiskunnan primitiivisenä menneisyytenä

"Postlokaalinen kulttuuri on rajaton ja paikaton digitaalikulttuuri, globaali, universaali, kulttuurijärjestelmä, jonka perusrakenteita ovat planetaariset toimintaverkostot, maanosavaltiot ja gigapolit. Tulevaisuuden luo digitaalisaatio, automaatio, robotisaatio. Digitaalitekniikka tekee mahdolliseksi maapallonlaajuiset talous-, hallinta- ja tietojärjestelmät, eri alojen globaalit teknosysteemit, jotka ovat ottaneet haltuunsa toimintaympäristönsä tiedon, tekniikan ja tulevaisuuden. Ihmiskunta siirtyy yhteiseen digitaaliseen kulttuurijärjestelmään, yhteiseen virtuaalitodellisuuteen."

.

Tulevat sukupolvet elävät jo kokonaan yksin omaa egoelämäänsä eivätkä tarvitse edes seksikumppania: robotit, tieteellistekniset seksivälineet ja simulaatio-ohjelmat riittävät. Sukupuolisuhteet toisen ihmisen kanssa menettävät nekin vähitellen mielenkiintonsa ja vähenevät, tai seksuaalivietti voidaan tukahduttaa, jopa eliminoida kokonaan ihmislajin perimästä. Mihinkä huipputeknologia ei pystyisi?

Näin ihminen vapautettaisiin kaikista niistä ongelmista ja tragedioista, joita seksuaalisuus on ihmislajille tuottanut, eikä yhdenkään feministin tarvitse enää kokea sukupuolittumisen tuskatiloja, synnytyskoneena olemista eikä sitoutumista lasten hoitoon. Vanhanaikaisen kotielämän epätasa-arvo, väkivalta, stressi ja epävarmuus katoaisivat. Vanhempien ei tarvitsisi olla huolissaan lastensa kehityksestä, koulumenestyksestä, huumeiden käytöstä eikä oman elämänuransa tuhoutumisesta. Perheväkivalta loppuisi kokonaan. Narsistisen yhteiskunnan ns. yksilöihmiset voivat täydellisesti uppoutua omaan egoelämäänsä ja yksilönoikeuksiinsa.

Globaali robottiaikakauden ihmislaji vapautetaan kansalaisyhteisöistä, perheestä ja avioliitosta, kaikista niistä siteistä, jotka nykyisin tukahduttavat modernin yksilöihmisen itsensä toteuttamista. Reproduktiolaitokset lopettaisivat kulttuurin primitivisaation ja ihmislajin rappeutumisen, pelastaisivat ihmiskunnan roboteilta.

Tässä tekstisi alkaa. Voit klikata tästä ja alkaa kirjoittamaan. Rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit.

Quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius.
Matti Sarmela 16.6.1921


Kuntien kuolema

Ajatuksia kunnallisvaalien jälkeen 1921


Kansallisen politiikan rappio. Kun ns. soteuudistus toteutuu ja suurin osa paikallisista palveluista siirtyy maakunnille, kuntalaitos on tullut tiensä päähän. Se on yksi seuraus rakennemuutoksesta Suomen siirtyessä lopullisesti postlokaaliseen digitaalikulttuuriin. Vai uskooko joku poliitikko tai hallintovirkailija todella, että Suomen globaalistuessa maassa voi säilyä neljä hallintokerrosta ja viidet vaalit.

Kuntalaitoksen rappeutuminen on ollut jo pitkään näkyvissä. Kunnallisvaalit menettävät vaali toisensa jälkeen merkitystään. Media kasvavasta rummuttamisesta huolimatta vaalit kiinnostavat yhä vähemmän äänestäjiä, puolueiden on yhä vaikeampi saada ehdokkaita ja kunnan hallintoelimien toimintakulttuurista on tullut julkisuuspyrkyryyttä, kunnanvaltuutettujen oman egon julkituomista, yhä alatyylisempää kielenkäyttöä, vihapuhetta ja häikäilemätöntä "maalittamista". Mitä yhteistyötä kykenee tekemään kunnanvaltuusto, jonka jäsenille vaaditaan käyttäytymiskoulutusta ennen toimikauden aloittamista.

Postlokaalinen kansalainen. Vapaan väkivallattoman kasvatuksen tuloksena syntynyt pikkunarsistien sukupolvi on sukupolvi toisensa jälkeen yhä kyvyttömämpää tekemään mitään paikallista tai kollektiivista yhteistyötä. Uudet ikäluokat elävät vain itselleen, omaa globaalia digitaalielämäänsä, ikiomaa virtuaalitodellisuuttaan. Maapallon agraarikulttuurien aikana syntynyt yhteisöllisyys kuolee, kylien ns. arvomaailma: naapuruus, lähimmäisyys, yhteisöjen eettiset käyttäytymisnormit, sukupuoli- ja perhemoraali, kaikki velvollisuudet kanssaihmisiä kohtaan, empatia ja sympatia eivät enää toimi postlokaalisessa digitaalikulttuurissa. Niiden tilalla ovat rajattomat yksilönoikeudet ja yksilönvapaudet.

Keskitys keskittyy. Meritokratian kulttuurilaki on keskittyminen. Maakuntahallinto on yksi vaihe Suomen paikallisen kulttuurin katoamista ja keskittymistä kohti globaalien teknosysteemien aikakautta. EU:hun liittyminen on osa Suomen "postlokalisaatiota", ja kun yhä suurempi osa kansallisia kulttuurirakenteita katoaa, myös kansallinen politiikka menettää väistämättä merkityksensä.

Kansalliset hyvinvointivaltiot lähestyvät vaihetta, jolloin yhteiskunta ei enää kykene ylläpitämään kollektiivisia rakenteitaan, vaan valtion palvelutuotantokin globaalistuu, siirtyy universaalien teknosysteemien haltuun.

Poliittinen mediaviihde. Kansallisesta politiikasta on tullut mediabisnes, viihdettä muun mediaviihteen joukossa. Viikkokaupalla tai jo kuukausitolkulla ennen vaaleja televisiossa ja muissa medioissa alkaa pyöriä vaalishow: keskusteluja, väittelyitä, haastatteluja, gallupeja, tutkijoiden analyysejä. Ilman kaikkialle läpitunkevaa mediamyllytystä, vaalimainontaa, TV:n ääntenlaskentarituaaleja, voitonjuhlia politiikalla ei ilmeisesti olisi kansalaisten elämässä paljoakaan merkitystä.

Suomalaiset poliitikot, talousasiantuntijat ja tutkijat toinen toisensa jälkeen nousevat julkisuuteen pelastamaan maan taloutta. Pelastaminen on yhä suurempi osa mediaviihdettä, kansallisvaltiona Suomella on yhä vähemmän mahdollisuutta ohjata tulevaisuuttaan, sen on vain sopeuduttava globaaliin talouteen. Puolueiden välillä on eroa vain siinä, kuinka kiihkeästi ne ajavat rakenteellista sopeutumista vai yrittävätkö ne vielä jarruttaa suomalaisen kansallisvaltion häviämistä. Äänestäjätkin tietävät, että politiikka on yhä enemmän vain tyhjää puhetta, poliitikkojen oman uran luomista. Politiikka on ehdokkaiden henkilökohtaista urakilpailua, se tarjoaa mahdollisuuden nousta näkyviin ja lopulta päästä kansainvälisiin tehtäviin, EU:n huippuvirkoihin. Poliittinen näyttämö siirtyy Brysseliin.

Mediajulkisuuteen pyrkivät federalistit, kosmopoliitikot, geopoliitikot ja maailmanhallinnon utopistit ovat aloittaneet kansallisen hyvinvointivaltion mustamaalaamisen. Kansallisvaltioita aletaan katsoa globaalin kehityksen näkökulmasta, ihmiskunnan primitiivisenä menneisyytenä

"Postlokaalinen kulttuuri on rajaton ja paikaton digitaalikulttuuri, globaali, universaali, kulttuurijärjestelmä, jonka perusrakenteita ovat planetaariset toimintaverkostot, maanosavaltiot ja gigapolit. Tulevaisuuden luo digitaalisaatio, automaatio, robotisaatio. Digitaalitekniikka tekee mahdolliseksi maapallonlaajuiset talous-, hallinta- ja tietojärjestelmät, eri alojen globaalit teknosysteemit, jotka ovat ottaneet haltuunsa toimintaympäristönsä tiedon, tekniikan ja tulevaisuuden. Ihmiskunta siirtyy yhteiseen digitaaliseen kulttuurijärjestelmään, yhteiseen virtuaalitodellisuuteen."

.