SUOMEN PERINNEATLAS


99 karttaa suomalaisesta ja karjalaisesta kulttuurista

- pohjoinen pyyntikulttuuri

- itäinen kaskikulttuuri

- läntinen agraarikulttuuri

Kartastossa on esitelty pohjoisen pyyntikulttuurin (metsästäjä-keräilijöiden), savolais-karjalaisen kaskikulttuurin ja läntisen talonpoikaisyhteiskunnan kulttuurin ominaispiirteet: sopeutumisen ympäröivään luontoon, kulttuuriympäristön muodostumisen, sosiaaliset rakenteet ja elämänarvot, jotka heijastuvat elintavoissa ja folkloressa.

HUOM! Suurenna perinnekartat > 100 %

Matti Sarmela

SUOMEN PERINNEATLAS

Kolmas uusittu painos.

ISBN 978-952-99977-0-1 (CD-ROM)

ISBN 978-952-99977-1-8 (PDF)

Helsinki 2007

Tieto-Finlandia -palkinto 1994.

Aihepiirejä:

Elämä ja kuolema                           Naimisiin meno                          Vuotuiset juhlat

karhuriitit, uhripuut                          kosinta, kihlaus                            juhlapyhät, praasniekat eläinuhrit, karsikot                           häätavat                                       juhlatulet, kiertueet

Kylän nuoret                                 Samaanit, tietäjät, noidat            Ympäristökertomukset

kylätanssit, kyläkeinut                  loitsut, taudit, trullit                         haltiat, maanalaiset

yöstelytavat, nimipäivät               para, noitatarinat                             vainajat, kirkko, aarteet

Vanhamittaiset runot

Maailman synty, Kantele, Sampo, Väinämöinen, Iso Tammi; balladit, legendarunot

Perinneatlas kuvaa suomalaisten ja karjalaisten kulttuuria eräkaudelta talonpoikaisyhteiskunnanaikaan. Kartat ovat esimerkkejä ihmiselämän eri alueilta tavoista ja riiteistä vanhamittaisiin runoihin. Teoksen näkökulma on perinne-ekologinen. Eri aikakausien kulttuureita tarkastellaan kokonaisuuksina, järjestelminä, joiden aineelliset ja henkiset rakenteet muotoutuivat aikansa paikallisessa ympäristössä. Karttojen avulla konstruoidaan esihistoriallisten pyyntiyhteisöjen ja myöhempien kaski- ja peltoviljelijöiden kulttuurijärjestelmä.

Atlas kertoo, millainen oli eräkauden ihmisen käsitys turvallisesta maailmanjärjestyksestä, miten savolainen kaskiviljelijä hallitsi henkisesti ympäristöään tai kuinka kristilliset talonpoikaiskylät organisoivat yhteisökulttuurinsa ja vahvistivat elämänarvojaan. Perinneatlaksessa tiivistyvät Helsingin yliopiston kulttuuriantropologian professorin Matti Sarmelan tulkinnat länsisuomalaisuuden, savolaisuuden ja karjalaisuuden kulttuuriekologiasta. Artikkeleissa enteillään myös muutosta paikallisuudesta keskitettyihin ideologisiin järjestelmiin ja valtiokulttuuriin. Suomalainen kulttuuri on ollut sarja rakennemuutoksia ihmisen sopeutuessa ympäristönsä muuttumiseen, tulevaisuuteen.

Lehdistössä ilmestyneitä arvosteluja 1994-1995

Karhu ihmisen elinympäristossä