Matti Sarmela

Kuvaraportti Thaimaasta I−III

Lampangin kaupunki ja kolme kylää.   2019

Kaikkiaan 3060 kuvan otos 13 900 dian kokoelmasta.

Vuosilta 1972−1973 * 1984−1985 * 1997−1999.

Photo Report from Thailand I−III

Lampang town and three villages. 

Sample of 3060 pictures from original collection of 13 900 slides. From years 1972−1973 * 1984−1985 * 1997−1999.

Laws of Destiny Never Disappear

Culture of Thailand in Postlocal World

ISBN 952-91-9355-6

Helsinki 2005


The Best of The Asian Studies WWW Monitor: *****

Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä

'Laws of Destiny Never Disappear. Life in villages of northern Thailand')

ISBN 951-746-603-X (SKS) ; 952-9573-25-1 (SAS); ISSN 0355-1768

SKS ja SAS

Helsinki 2004.

333 sivua, 110 värikuvaa.

Todellinen teos Thaimaasta

Matti Sarmela

Kohtalon lait eivät katoa. Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä.

Helsingin yliopiston kulttuuriantropologian professori Matti Sarmela on vuodesta 1972 lähtien kerännyt aineistoa Pohjois-Thaimaasta ja kirjoittanut kuvauksen Lampangin läänin kolmesta kylästä ja kyläläisten elämän muutoksista kolmen vuosikymmenen ajalta. Teoksen taustalla oleva aineisto käsittää haastatteluja, kyselyjä, lehtiartikkeleita, valokuvia ja filmejä. Yhtä laajaa ja monipuolista aineistoa Thaimaan paikalliskulttuureista ei ole aikaisemmin kerätty.

Teos on kokonaiskuvaus kylien kulttuurista. Siinä kerrotaan kyläläisten asumisesta, riisin viljelystä ja muista elinkeinoista, yhteisöelämästä, juhlista, häistä, hautajaisista, tietäjistä ja parantajista sekä buddhalaisuudesta.

Teoksessa puhuvat myös kyläläiset itse. Sadoista haastatteluista on valittu 50 kyläläisen kertomukset omasta arkielämästään, työstään, kyläyhteisöstään ja suhteestaan ihmisenä olemisen peruskysymyksiin. Kirjan kuvat on valittu lähes 14 000 diakuvan kokoelmasta ja niissä tuodaan esille kaikki ne elämän alueet, joista teoksessa puhutaan.

Thaimaa on suomalaisten suosituimpia turistikohteita ja yhä useammat turistit tuntevat Bangkokin ja maan lomakeskukset. Tämä teos kertoo siitä, mitä on todellinen thaimaalainen paikalliskulttuuri ja buddhalaisuus, millainen on paikallisten ihmisten arki ja miten teoksen kertojat kokevat muutoksen postlokaaliseen yhteiskuntaan. Mitä kylien ihmiset ja paikallisten temppelien munkit ajattelevat elämästä, kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä kohtalosta.